KDO JSME A CO NABÍZÍME

Společnost ALL - APLLY s.r.o. je nezávislá poradenská firma, která svým klientům poskytuje kompletní ekonomický, daňový a účetní servis. Garantem pro tuto činnost je Ing. Eva Šperlová.

Našim klientům rovněž pomáháme s nadměrnou byrokracií, se kterou se střetávají a podporujeme jejich snahu o legitimní ochranu aktiv před různými pohromami či neoprávněnými zásahy třetích osob. Každému klientovi se věnujeme tak, abychom plně zohlednili jeho specifickou situaci a z toho vyplývající potřeby a přání.

Navrhujeme varianty řešení, nabízíme možnost porovnání a konzultace. Vždy se snažíme na základě poznání potřeb našeho klienta a analýzy jeho budoucích plánů vybrat optimální rozsah našich služeb k dosažení maximálního efektu za přijatelnou cenu.

Naše společnost je také připravena začínajícím podnikatelům a nebo těm, kteří se nacházejí v mimořádně obtížné ekonomické situaci, poskytnout své služby za velmi příznivé ceny.

Společnost ALL - APLLY s.r.o. nabízí své služby rovněž německy mluvícím podnikatelům a firmám, pro které zajišťujeme plný ekonomický, daňový a účetní servis, včetně překladů a tlumočení.

NABÍDKA NAŠICH SLUŽEB

Účetnictví (dříve podvojné účetnictví)

Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví)

Mzdová agenda

Zastupování na úřadech

Zastupování při kontrolách

Rekonstrukce účetnictví

Daňové poradenství

Statistické výkazy

Služby pro německy mluvící klientelu

Copyright 2009 All-Aplly, s r. o. | design by Red Peppers | Partneři: Digitální vzpomínky