ZÁRUKY

Přes veškerou pozornost, kterou pracovníci společnosti ALL - APLLY s.r.o. věnují své práci, může někdy dojít k chybě. Vzhledem ke složitosti a neustálým změnám legislativy se navíc toto riziko zvyšuje. Naše společnost si však toto riziko uvědomuje, a proto je pojištěna na odpovědnost za škody, které by případně našim klientům mohli takovou chybou vzniknout. Základní ručení je do výše škodní události 1.000.000 Kč.

Společnost ALL - APLLY s.r.o. se jako jedna z nemnoha při uzavírání smlouvy s klientem zavazuje, že škodu, která by zákazníkovi vznikla chybou pracovníka společnosti, nahradí. Tento závazek je významný zejména při vedení účetnictví, kdy se jedná o jedinou formu převedení finanční odpovědnosti za vedení účetnictví na účetní firmu.

Copyright 2009 All-Aplly, s r. o. | design by Red Peppers | Partneři: Digitální vzpomínky